Przebieg pracy zawodowej

Moja praca zawodowa rozpoczęła się w 1982 roku, gdy z wyróżnieniem ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W następnych latach założyłam pierwszą w Oświęcimiu Poradnię Chorób Tarczycy i nieustannie podnosiłam kwalifikacje, zdobywając certyfikaty i dyplomy.

W czasie 38 lat pracy lekarza uzyskiwałam kolejne specjalizacje i stopnie naukowe – z chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej, doktorat i habilitację w zakresie nauk medycznych.

przebieg pracy