Gabinet endokrynologiczny

 

Profil działalności gabinetu:

  • Diagnostyka i leczenie łagodnych i złośliwych chorób tarczycy i i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego – przytarczyc, nadnerczy, przysadki

  • Bezpłodność – szeroka diagnostyka endokrynologiczna, regulacja zaburzeń hormonalnych

  • Ciąża – leczenie hormonalne pacjentek ze schorzeniami endokrynologicznymi
  • Leczenie hiperinsulinizmu – najczęstszej przyczyny otyłości i bezpłodności

     

 

lekarka 5

 

Problemy z miesiączkowaniem lub zajściem w ciążę

 

W aktualnym pełnym stresów życiu kobiety często miewają problemy z miesiączkowaniem i zajściem w ciążę. Jako matce czwórki dzieci, największą satysfakcję sprawia mi każda pacjentka, która mimo wcześniejszych nieudanych prób macierzyństwa zachodzi w ciążę po przeprowadzeniu adekwatnej terapii hormonalnej. Oczywiście w trakcie ciąży czuwam nad gospodarką hormonalną zapewniającą właściwy rozwój dziecka.
Przyczyną bezpłodności mogą bowiem być zaburzenia czynności tarczycy, nadnerczy, przysadki a nawet podwzgórza, stąd też diagnostyka musi obejmować pełne spektrum hormonów a wskazówkami do badań jest dobrze przeprowadzony wywiad i badanie fizykalne pacjentki. Tematyka ta jest przedmiotem moich wykładów dla lekarzy endokrynologów i ginekologów w ramach kursów CMKP. Poza przedstawieniem aktualnego stany wiedzy w tej dziedzinie dzielę się z nimi również doświadczeniami z własnej praktyki. Szczególnie trudne zagadnienia macierzyństwa i schorzeń onkologicznych przedstawiałam na ogólnopolskich zjazdach Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
Jestem autorką rozdziału „Rak tarczycy” w książce „Endokrynopatie w ciąży” Wydawnictwo PUM, Szczecin 2011 oraz współautorem rozdziału ”Choroby tarczycy i przytarczyc w ciąży”, Warszawa : Medipage, 2014. W polskim piśmiennictwie omawiałam również postępowanie w zaburzeniach czynności tarczycy u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.

 

Choroby tarczycy i przytarczyc

Wydawałoby się, że stosunkowo często występujące choroby tarczycy, ich objawy i skutki powinny być dobrze znane i leczone. Nie zawsze jednak jest to proste – wyniki aktualnie prowadzonych badań światowych wprowadzają nowości diagnostyczne i terapeutyczne.
Od wielu lat prowadzę badania naukowe nad predyspozycją genetyczną chorób tarczycy, czego zwieńczeniem była praca habilitacyjna. Moja działalność naukowa zaowocowała licznymi wystąpieniami na europejskich konferencjach naukowych. Dużym sukcesem było dla mnie przyjęcie i prezentacja pracy poświęconej genetycznym uwarunkowaniom choroby Graves’a-Basedowa na XIII Światowym Kongresie Endokrynologicznym w Brazylii. Zdobyta wiedza w zakresie genetyki była podstawą opracowania rozdziału „ Molekularne podłoże dziedzicznych chorób wydzielania wewnętrznego” w monografii „ Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych”, PZWL.
Doświadczenia własne w zakresie leczenia chorób tarczycy i przytarczyc wykorzystałam w opracowaniu rozdziału „Przygotowanie farmakologiczne chorego do operacji przytarczyc” w monografii „Choroby tarczycy i przytarczyc. Diagnostyka i leczenie”, Warszawa, Medipage.
Od 2015 roku rozwijam badania dotyczące diagnostyki i terapii raka przytarczyc.

 

Choroby nowotworowe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

Raki endokrynne to złośliwe nowotwory narządów wydzielania wewnętrznego – tarczycy, przytarczyc, nadnerczy oraz nowotwory neuroendokrynne. Zagadnienia te są tematem moich prac badawczych prowadzonych w Narodowym Instytucie Onkologii i dotyczą raka przytarczyc, raka kory nadnerczy i raków neuroendokrynnych. Wyniki badań były wielokrotnie prezentowane na zagranicznych i polskich zjazdach naukowych oraz publikacjach. Rozwijająca się w wyniku tych badań czujność onkologiczna jest użyteczna w codziennej diagnostyce pacjentów w gabinecie lekarskim.