Aktualności Specjalistycznego Gabinetu Endokrynologicznego

Serdecznie zachęcam do czytania zamieszczanych przeze mnie aktualności, aby być na bieżąco z pracą mojego gabinetu. W dziale tym zamieszczam także informacje na temat nowych publikacji, prowadzonych badań naukowych i konferencji, w których biorę udział.

 

lekarz na sali operacyjnej

 

Rok 2021

Z początkiem roku opublikowałam artykuł na temat nowoczesnego podejścia do leczenia radiojodem raka tarczycy. Adresowany jest on przede wszystkim do endokrynologów zajmujących się leczeniem raka tarczycy, Przedstawiam w nim spersonalizowany plan leczenie pacjentów z rakiem tarczycy oraz rolę badań molekularnych w ustalaniu postępowania terapeutycznego i prognozowania ryzyka choroby.
Jednak głównym przedmiotem moich badań są nowotwory neuroendokrynne. Zajęlam się nowotworami o podłożu rodzinnym, bowiem rozpoznanie raka u rodziców daje szansę na wczesne rozpoznanie choroby u dzieci i uniknięcie poważnych powikłań. Efektem pracy są dwie publikacje:
- Multiple endocrine neoplasia type 1 in Poland: a two-centre experience i
- Heterogeneity of the clinical presentation of the MEN1 LRG_509 c.781C>T (p.Leu 261Phe) variant within a three generation family.

Mojej działalności naukowej w Instytucie Onkologii towarzyszy również kształcenie studentów i lekarzy. Przygotowanie każdego wykładu to jednak przede wszystkim samokształcenie i stała lektura najnowszych czasopism medycznych. Od początku roku prowadzę wykłady dla studentów Akademii Medycznej Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Tematem są guzy endokrynne ośrodkowego układu nerwowego, głównie przysadkowo-podwzgórzowego.

Tematy trudne w endokrynologii onkologicznej przedstawiłam na ogólnokrajowym kursie kształcenia ustawicznego z endokrynologii i diabetologii. Opierając się na doświadczeniu w prowadzeniu największej w kraju grupy chorych z rakiem przytarczyc pokazałam nowoczesne podejście do diagnostyki i terapii tej choroby. Temat ten rozwijałam na oddzielnych wykładach dla lekarzy onkologów.

Corocznie, również w bieżącym roku uczestniczę w polskich konferencjach endokrynologii ginekologicznej. Poruszane tematy – m.in. dotyczącymi zaburzeń hormonalnych kresu pokwitania i menopauzy są szczególnie ważne dla moich pacjentek w gabinecie endokrynologicznym.

Kontynuuję rozpoczęty kilka lat temu cykl wykładów CMKP dla lekarzy ginekologów dotyczący tematu bezpłodności w chorobach tarczycy zwłaszcza u pacjentek z rakiem tarczycy oraz leczenia chorób tarczycy w ciąży.

W bieżącym roku brałam również udział w międzynarodowym kursie i konferencji poświęconym diagnostyce i terapii nowotworów neuroendokrynnych. Jest to temat moich badań naukowych – aktualnie prowadzę badania nad nowotworami neuroendokrynnymi trzustki. Aby uzyskać środki na kontynuowanie prac badawczych aplikowałam o grant z Narodowego Centrum Nauki. Pracę pod tytułem „Predyspozycja germinalna do nowotworów neuroendokrynnych trzustki w oparciu o mutacje w genach naprawy DNA – BRCA1/2, CHEK2, MUTYH” złożyłam w ramach konkursu OPUS 22.

 

PAŹDZIERNIK, 2020


Wzięłam udział w zorganizowanej przez Klinikę Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Tematem było nowoczesne podejście endokrynologa do zaburzeń metabolicznych funkcji jajnika, nadnerczy i tarczycy. Wykłady przygotowane bardzo dobrze, po raz kolejny potwierdzały słuszność prowadzenia terapii hormonalnej okresu pomenopauzalnego. Trochę brakuje możliwości bezpośredniej wymiany myśli.

 

 

Wrzesień, 2020

W J Clin Endocrinol Metab ukazał się kolejny artykuł będący kontynuacją poprzednich prac związanych z chorobą Graves'a-Basedowa, które prowadziłam przed uzyskaniem habilitacji. Współautorstwo ze znanymi naukowcami z kraju i zagranicy daje satysfakcję.

 

 

WRZESIEŃ, 2020

Zostałam ponownie zaproszona do wygłoszenia wykładów na kursie CMKP dla lekarzy ginekologów. Tematami wykładów były: „Bezpłodność- istotny aspekt w opiece onkologicznej i endokrynologicznej nad pacjentkami z rakiem tarczycy” oraz „Leczenie chorób tarczycy w ciąży – nowe zalecenia ESE w praktyce klinicznej”

 

 

MARZEC, 2020


COVID-19 zmienił zwyczaje w świecie naukowym. Zmniejszyła się ilość konferencji i zaczęły się konferencje online.
Brałam udział w Annual ENETS Conference w Barcelonie. Europejskie konferencje organizowanie corocznie przez European Neuroendocrine Tumor Society poruszają tematy diagnostyki i terapii nowotworów neuroendokrynnych, które są przedmiotem moich badań naukowych.

 

 

GRUDZIEŃ, 2019

W 2019 roku byłam współautorem dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.
W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS-18 przygotowałam i zgłosiłam grant pt. „Badanie mutacji somatycznych w wiodących nowotworzenie szlakach komórkowych sporadycznych guzów neuroendokrynnych trzustki i implikacje dla terapii tych nowotworów”.
Podjęłam się trudnego zadania przedstawienia powikłań w immunoterapii u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka i raka płuc. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem onkologów, bowiem pokazał płaszczyznę współpracy onkologów z endokrynologami w optymalizacja postępowania terapeutycznego z chorym.
 Prowadzone badania naukowe:
Występowanie mutacji chorobotwórczych w genach SDHC, SDHA, SDHAT2, TMEM127, MAX, FH, KIF1B, MDH2, MERTK, MET u pacjentów z guzami chromochłonnymi i przyzwojakami, u których nie wykryto mutacji w zakresie genów vHL, RET, SDHB, SDHD.
Raki endokrynne – analiza podłoża genetycznego i fenotypu nowotworów złośliwych gruczołów dokrewnych. Próba standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

 

Październik, 2019

Współautorstwo pracy pt. „ Treatment with somatostatine analogues after radiopeptide therapy” przedstawionej na zjeździe European Society for Medical Oncology.

 

 

Październik, 2019

W trakcie VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego w Bydgoszczy współprzewodniczyłam sesji endokrynologii onkologicznej. Ponadto wygłosiłam wykład „Bezpłodność – istotny aspekt w opiece onkologicznej i endokrynologicznej nad pacjentkami z rakiem tarczycy”.

Byłam również współautorem wystąpienia na temat ropnego zapalenia tarczycy.

 

 

Wrzesień, 2019

Uczestniczyłam w V Nadmorskiej Szkole Menopauzy i Anti-Aging. W wykładach zaprezentowano szerokie i nowatorskie podejście do kobiet w okresie menopauzy.

 

 

Wrzesień, 2019

Otrzymałam nominację na promotora pracy doktorskiej na temat rodzinnych nowotworów neuroendokrynnych.

 

 

Wrzesień, 2019

Ponownie wygłosiłam dwa wykłady na temat chorób tarczycy w ciąży oraz bezpłodności w chorobach tarczycy dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii w ramach

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

 

Maj, 2019

21st European Congress of Endocrynology, Lyon, France. Przedstawiłam temat terapii raka kory nadnerczy.

 

 

Kwiecień, 2019

Brałam udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kontrowersje w nowotworach neuroendokrynnych w Katowicach, Tematyka konferencji wiąże się z tematami badań prowadzonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

 

 

Marzec, 2019

XVI Annual ENETS Conference Barcelona . Współautorstwo wystąpienia na temat odmienności fenotypu zespołu MEN1 w populacji polskiej.

 

 

Grudzień, 2018

W 2018 roku byłam współautorem trzech artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

 

 

Listopad, 2018

Wszczęcie doktoratu lek. med. Barbary M., którego jestem promotorem.

 

 

Październik, 2018

Uczestniczyłam w konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w Lublinie. Zaprezentowano ciekawe wykłady polskich i zagranicznych ekspertów w zakresie andrologii.

 

 

Październik, 2018

Ponownie brałam udział w „Nadmorskiej Szkole Menopauzy i Anti-aging”. Prezentowane wykłady dotyczyły najważniejszych problemów kobiet menopauzalnych, zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych.

 

 

Październik, 2018

Wykład na temat postępowania terapeutycznego w raku przytarczyc w oparciu o analizę naszej (Zakładu Medycyny Nuklearnej IO) największej w Polsce grupy badanej.

 

 

Wrzesień, 2018

W ramach kursu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii wygłosiłam dwa wykłady na temat bezpłodności w chorobach tarczycy oraz chorób tarczycy i ich leczenia u kobiet w ciąży.

 

 

Maj, 2018

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej – byłam współautorem wystąpienia na temat stężenia chromograniny A jako czynnika prognostycznego w leczeniu izotopowym nowotworów neuroendokrynnych.

 

 

Maj, 2018

Na XX Europejskim Kongresie Endokrynologii wraz z lekarzem, którego specjalizację prowadzę przedstawiliśmy pracę o leczeniu mitotanem raka kory nadnerczy.

 

 

Kwiecień, 2018

W Łodzi miał miejsce I Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej na którym byłam współautorem wykładu na temat raka przytarczyc, trudności diagnostycznych i problemów związanych z leczeniem ciężkiej hiperkalcemii.

 

 

Marzec, 2018

W Barcelonie odbyła się kolejna konferencja nowotworów neuroendokrynnych (XV Annual ENETS Conference), uczestniczę w tych konferencjach corocznie of wielu lat. Zespół badaczy z Gliwic i Warszawy zaprezentował pracę, której byłam drugim autorem, pod tytułem: „Pancreatic neuroendocrine tumor in Polish population with MEN1 syndrome”.

 

 

Grudzień, 2017

Na Jesiennej Szkole Endokrynologii w Toruniu wygłosiłam wykład na temat: Leczenie izotopowe nowotworów neuroendokrynnych.

 

 

Październik, 2017

Na VI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego w Szczecinie przewodniczyłam sesji "Tarczyca a ciąża" i przedstawiłam kompleksowo temat "Problemy z płodnością i zaburzenia miesiączkowania u pacjentek z chorobami tarczycy". W wykładzie wykorzystałam wyniki badań i bieżącej praktyki klinicznej.

 

 

Wrzesień, 2017

Choroby tarczycy mają bardzo istotny wpływ na przebieg miesiączkowania, ciąży i płodność kobiet. W dwóch wykładach dla lekarzy ginekologów w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Katowicach: "Diagnostyka i terapia zaburzeń tarczycy w ciąży" oraz "Zaburzenia miesiączkowania i bezpłodność w chorobach tarczycy" przedstawiłam im tą skomplikowaną materię w aspekcie teoretycznym i postępowania klinicznego.

 

 

Wrzesień, 2017

Wykorzystanie izotopów w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych omówiłam w swoim wystąpieniu na I Uniwersyteckich Dniach Onkologicznych w Katowicach, przedstawiając zarówno trendy światowe, jak i praktykę kliniczną w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Terapia izotopowa jest ważnym elementem całości postępowania terapeutycznego w leczeniu nowotworów.

 

 

Czerwiec, 2017

Temat "Różne oblicza nowotworów neuroendokrynnych trzustki - indywidualizacja podejścia w oparciu o badania genetyczne" przedstawiłam w wykładzie na Konferencji Naukowej: Kontrowersje w diagnostyce i terapii nowotworów we Wrocławiu. W wykładzie wykorzystałam materiał badawczy gromadzony przez lata w naszym Zakładzie w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

 

 

Maj, 2017

Na kolejnym, 19-tym Europejskim Kongresie Endokrynologicznym w Lizbonie ECE 2017 przedstawiłam przygotowany z zespołem współpracowników poster zatytułowany "Parathyroid cancer - clinical presentation, prognostic factors and long-term evolution" prezentując aktualne trendy w leczeniu raków przytarczyc, a na tym tle nasze doświadczenia i praktykę kliniczną. Nowotwory przytarczyc, raki neuroendokrynne, neuroendogenne i inne są przedmiotem codziennej praktyki w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach.

 

 

Marzec, 2017

W Journal of Human Genetics ukazał się kolejny artykuł (wcześniejsze - patrz "Publikacje") podsumowujący kolejny etap prac badawczych, w których uczestniczę współpracując z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Akademii Medycznej w Warszawie, kierowaną przez Prof. T. Bednarczuka. W artykule omówiono związek zmian genetycznych z oftalmopatią w chorobie Graves'a.

 

Gender-dependent and age-of-onset-specific association of the rs11675434 single-nucleotide polymorphism near TPO with susceptibility to Graves' ophthalmopathy.
Kuś A, Szymański K, Jurecka-Lubieniecka B, Pawlak-Adamska E, Kula D, Miśkiewicz P, Bolanowski M, Płoski R, Bossowski A, Daroszewski J, Jarząb B, Bednarczuk T
J Hum Genet. 2017 Mar;62(3):373-377. doi: 10.1038/jhg.2016.135. Epub 2016 Nov 10.

 

 

Marzec, 2017

Uczestniczyłam w VII Zjeździe Endokrynologii Ginekologicznej "PCOS od A do Z". Bardzo dobre wykłady zaproszonych gości zagranicznych na temat PCOS, tzn. specyficznych zmian hormonalnych u kobiet powodujących zaburzenia miesiączkowania i niepłodność.

 

 

Luty, 2017

Tematem mojego wykładu na Spotkaniu Śląskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Tyreologicznego w Katowicach był związek aktualnej i przyszłej terapii nowotworów neuroendokrynnych z ich molekularną patogenezą. Mówiąc najprościej molekularna patogeneza to podłoże genetyczne tych nowotworów. Im lepiej rozumiemy patogenezę choroby, tym trafniej potrafimy dobrać najskuteczniejszą terapię.

 

 

Styczeń, 2017

Dla przedstawicieli firm farmaceutycznych w Warszawie przygotowałam wykład, w którym zapoznałam ich z nowymi, często pozostającymi jeszcze w fazie prób terapiami nowotworów neuroendokrynnych wykorzystującymi informacje genetyczne do indywidualizacji leczenia. Indywidualizacja terapii, czyli dostosowywanie jej do konkretnego organizmu pacjenta, to kierunek a jakim aktualnie zmierza medycyna. Nowotwory neuroendokryynne, w skrócie, występują w przewodzie pokarmowym i płucach, są trudne do wykrycia. Charakteryzuje je aktywność hormonalna - wydzielają hormony zaburzając równowagę hormonalną organizmu.