Działalność dydaktyczna

Od 2000 roku na bazie własnych studiów i badań naukowych prowadzę działalność dydaktyczną dla lekarzy i studentów. wygłaszam wykłady na ogólnokrajowych i regionalnych konferencjach endokrynologicznych i onkologicznych, na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy internistów, endokrynologów, chirurgów o ginekologów.

Na wykładach dla studentów medycyny omawiam trudną problematykę schorzeń endokrynologicznych i nowotworów endo- i neuroendokrynnych.

Ponadto jestem opiekunem naukowym lekarzy specjalizujących się w endokrynologii, jak również jestem promotorem doktoratów.

Zapraszam do bliższego zapoznanie się z prowadzoną przeze mnie działalnością dydaktyczną poniżej.

 

lekarka uzupełniająca dokumentację

 Wykłady podczas konferencji, zjazdów i sympozjów, m.in.:

 • Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”, Szczyrk, 2000
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wisła 2003
 • Konferencja Sekcji Medycyny Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Bydgoszcz 2007
 • 13th International Congress of Endocrinology ICE 2008-Rio, Brazylia, 2008
 • 33rd Annual Meeting of the European Thyroid Association, Grecja, 2008
 • Konferencja “Tarczyca a ciąża”, Kraków 2010
 • Wykłady dla Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Katowice, 2004, 2005, 2007, 2012, 2016, 2017
 • Wykłady na regionalnych konferencjach endokrynologicznych i onkologicznych: Mielec 2003, Zamość 2005, Ustka 2010, Wisła 2014
 • 21 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Katowice 2016
 • Konferencja Naukowa Kontrowersje w diagnostyce i terapii nowotworów, Wrocław czerwiec 2017
 • I Uniwersyteckie Dni Onkologiczne, Katowice, wrzesień 2017
 • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Szczecin, październik 2017
 • Jesienna Szkoła Endokrynologii, Toruń, grudzień 2017
 • I Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, Łódź, 2018
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Bydgoszcz, 2019

 Wykłady na kursach specjalizacyjnych, m.in.:

 • Ogólnopolski kurs specjalizacyjny dla chirurgów, Katowice, 2004, 2005 i 2010
 • Kurs specjalizacyjny dla lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych, Kraków 2001-2006
 • Kursy specjalizacyjne CMKP z zakresu endokrynologii: Zakopane 2001, Katowice 2013, Katowice 2014
 • Kursy specjalizacyjne CMKP z zakresu endokrynologii ginekologicznej: Katowice 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 • Wykłady na kursach kształcenia ustawicznego z endokrynologii, Kazimierz Dolny 2009, Mikołajki 2010, Bukowina Tatrzańska 2012
 • Wykłady i prowadzenie ćwiczeń na Letniej Szkole Nowotworów Neuroendokrynnych, Gliwice, 2012
 • Wykłady dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Gliwice 2005, 2006
 • Wykłady dla studentów Akademii Medycznej im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie 2020, 2021
 • 24 Kurs Ustawicznego Kształcenia z Endokrynologii i Diabetologii, Poznań, 2021
 • Wykłady dla lekarzy onkologów, TEWA, 2021

 Dokształcanie lekarzy, m.in.:

 • Egzaminator w ramach egzaminów praktycznych do specjalizacji z endokrynologii
 • Egzaminator na egzaminach ustnych do specjalizacji z medycyny nuklearnej
 • Opiekun naukowy lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej.

 Promotor doktoratów:

 • Ocena klinicznego przebiegu, podłoża genetycznego, czynników prognostycznych i skuteczności różnych sposobów leczenia celem dokonania próby standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem rak przytarczyc. Wszczęcie doktoratu lek. med. Barbara M. 2018 r.
 • Nowotwory neuroendokrynne trzustki – analiza porównawcza przebiegu klinicznego i czynników prognostycznych przeżycia w zależności od rodzinnych predyspozycji genetycznych. Mianowanie na promotora doktoratu lek. med. Przemysława S. 2020 r.